my shapes, your words, their grey

    10/05  | 19:00
    11/05  | 19:00
    12/05  | 15:00
    12/05  | 19:00
    13/05  | 19:00

€ 16 / € 13 (-25/65+)
50min
EN

Staand / geen zitplaatsen
Ontmoet Philipp Gehmacher na de performance op 11/05
De tentoonstelling is overdag te bezoeken 10 > 13/05 – 11:00 > 18:00

Wat is de zin van een taal die alleen jij beheerst? Deze vraag houdt Philipp Gehmacher bezig sinds zijn vroege choreografische werk. Zijn obsessieve zoektocht naar universele communicatie krijgt vorm in een eigenzinnig geconstrueerd artistiek vocabularium waarvan zowel taal, beweging als beeldend werk deel uitmaken. Met my shapes, your words, their grey eist Gehmacher in WIELS een plaats op voor de ‘grijze ruimte’ (grauraum). Die wordt niet zozeer begrensd door de white space van de beeldende kunsten en de black box van de podiumkunsten, maar is er juist van bevrijd. Grijs, niet als symbool van besloten middelmaat, maar als uitnodigende vrijplaats voor uitbreiding en nieuwe relaties. Via bewegingen, woorden, gedachten en ontmoetingen maakt Gehmacher zijn kunstwerken voorzichtig los van hun primaire materialiteit. Dingen en mensen dringen gevoelig tot elkaar door en vormen een nieuwe, positieve constellatie waarin alles onverwachts meer gaat betekenen. Bevrijdend.

Concept, installatie, objecten, uitvoering
Philipp Gehmacher

Assistentie installatie & objecten
Susanne Griem, Stephanie Rauch

Muziek
Gérald Kurdian

Productie
Stephanie Leonhardt

Presentatie
Kunstenfestivaldesarts, WIELS

Productie
Mumbling Fish

Coproductie
Tanzquartier Wien

Met de steun van
Kulturabteilung der Stadt Wien

Back to top
NOTA’S OVER DE OBJECTEN EN LICHAMEN VAN MY SHAPES, YOUR WORDS, THEIR GREY

my shapes, your words, their grey kende tot nog toe verscheidene iteraties (herhalingen). Sinds de initiële presentatie als performance en tentoonstelling in 2013 werd het getoond op black-box-podia, in studioruimten, in de white cubes van musea voor moderne kunst of in de regionale Kunstverein. Philipp Gehmacher gebruikt veeleer de term iteratie dan variatie om de voorstellingen van het werk te omschrijven, aangezien het volgens hem verwijst naar de logica van een verlangen om dichter te komen bij een begrip van de onderliggende vragen van het werk. Elke iteratie omvat recente bevindingen en ontwikkelingen en levert nieuwe objecten en gedachten op voor het werk.

my shapes, your words, their grey is enerzijds een werk dat spreekt over vragen van leesbaarheid en ongrijpbaarheid van eender welk kunstwerk en anderzijds de institutionele context van zijn voorstelling evenals zijn materiële reëel-zijn in vraag stelt. Een reëel-zijn dat zou kunnen beschreven worden als live en performatief voor Gehmachers lichaam en object-achtig maar ook performatief voor de objecten en stukken in de tentoonstelling. Een aantal grotere objecten zijn vrijstaand, een aantal kleinere worden geplaatst, laag gehangen, verschijnen als panelen en oppervlakten. Het zijn echter gegoten lichamen, gegoten leemten, gegoten objecten. De werking van het monochrome als een bijna romantisch en toch modernistisch eindpunt sluit aan bij het grijs, wit en geel van vormen – lichamen die staan, liggen en hangen. 

Die stukken, paneel-achtige tableaus, misschien ten dele schilderijen (vermomd om George Baker te parafraseren), zijn ten dele object, en misschien sculptuur. Hun toestand zorgt voor ambivalentie en ze kunnen beschouwd worden als op weg zijnde om iets anders te worden of te verdwijnen, tekens met een betekenis die nog op komst is of die wordt achtergelaten. Ze functioneren, zoals Gehmacher het formuleert, als stand-ins of surrogaten. De stand-in wordt voorgesteld als een overweging en bijna een geloof, die altijd wordt belichaamd in zijn fysieke acties tijdens een performance. Gehmacher belichaamt van zijn vormen, jouw en zijn woorden, niet als een medium maar in constante onzekerheid over zijn eigen tussenkomst, zichtbaarheid en ongrijpbaarheid. Deze belichaming de enige echte pilaar van Gehmachers werk. Waar de vormen en de woorden vandaan komen is altijd de vraag die blijft rondzingen. 

Gehmachers performance en objecten, gegoten of gemaakt van triplex, leggen de nadruk op de veelvoudigheid van de betekenis die wordt gegenereerd door lichamen – live en als objecten in een performance. Het basisdilemma en de uiterlijke spanning tussen materialiteit en gebeurtenis, verschijning en semiotiek bruikbaarheid, worden onder de loep genomen en fantastisch weergegeven in zijn droom van de grijze ruimte – de plaats waar de logica’s van de white cube en de black box elkaar de hand reiken.

Sommigen zouden alle schilderijen als objecten definiëren eenmaal ze van de frescomuren zijn gehaald of verkocht worden op de markt. Sommigen zouden alle performende lichamen definiëren als stand-ins, als een rekwisiet van de vertelling en in dienst van de betekenis van de show. De gebaren en woorden van Philipp Gehmacher vormen de betekenis van de tentoongesteld objecten die een licht of schaduw werpen op de performance.

In een van de achterkamers van WIELS zal u twee videowerken aantreffen die loodrecht tegenover elkaar staan: genaamd grauraum 1 en 2. In één van beide betreedt de figuur van Gehmacher een ruimte in een hoek, een grijze euclidische oerruimte, waarop hij langzaam deze kamer vult met zichzelf en zijn panelen. In de andere video lijkt zijn lichaam zich steeds weer opnieuw aan te passen binnen het kader van het enige camerastandpunt; hij treedt naar voren als een figuur die ten dele zijn gebaren, zijn taal aftast, terwijl hij zich leent tot het picturale en het gezien-worden. Uiteindelijk krijgen we twee videowerken te zien in een loop van ongeveer 12 minuten, die een lichaam tonen dat zijn materie en zijn plaats tracht te achterhalen om zijn richting te begrijpen.

Het is aan de kijkers, de bezoekers, de toeschouwers om voor en na de performance vrij rond te dwalen tussen de objecten die deel uitmaken van deze tentoonstellingsruimte. Ze worden uitgenodigd zichzelf bewust te worden van de ruimten tussen zichzelf en de werken die hun ogen (en lichamen) ontwaren, zichzelf te oriënteren tussen alle dingen die gezegd, voorgesteld worden.

Philipp Gehmacher, maart 2018

Back to top

Philipp Gehmacher (°1975) groeide op in Salzburg en Wenen. Na tien jaar in Londen geleefd te hebben, keerde hij in 2003 terug naar Wenen. De choreografieën in the absence, Holes and Bodies, embroyder, good enough, mountains are mountains, incubator, das überkreuzen beyder hände en like there’s no tomorrow werden sinds 1999 door Philipp Gehmacher geïnitieerd, in samenwerking met onder andere de performers David Subal, Clara Cornil, Remy Héritier, de componist Pedro Gomez-Egaña en de pianist Alexander Lonquich, en de theoretici Peter Stamer en Myriam Van Imschoot. In 2007 begon Philipp Gehmacher een samenwerking met Meg Stuart. Het resultaat was de voorstelling MAYBE FOREVER, die in 2010 met Vladimir Miller werd voortgezet als de performance-installatie the fault lines. In 2008 was Philipp Gehmacher curator van de serie STILL MOVING, waarbinnen hij het lezing-performance-format walk+talk introduceerde. In 2009 en 2010 creëerden Philipp Gehmacher en Vladimir Miller de video-installaties dead reckoning en at arm’s length.

Back to top